Eldningstips!

 • Se till att ljuset står rakt och inte för nära något brandfarligt material, så som gardiner eller dyl. och lämna aldrig ett brinnande ljus utom synhåll under längre tider.
 • Elda aldrig ljuset direkt på något brännbart material. Använd ett fat som inte leder värme och med fördel har kanter som kan samla upp rinnande stearin. Detta för att förhindra att det inte rinner ut på något värdefullt.
 • Kontrollera att veken är cirka 1,5 centimeter innan du tänder ljuset första gången (bredare ljus – något längre/ smalare ljus – något kortare). Om veken är längre så klipper du av den. Uteljus och marschaller ca 2- 2,5 centimeter!
 • Veken ska alltid vara böjd när ljuset brinner. Om den inte böjt sig efter cirka tio minuter kan du putta veken lite åt sidan. Brinner ljuset mer på ena sidan kan du med fördel putta till veken åt det håll där det är mer stearin kvar. Detta kan ofta skapa ett vackrare “spindelnät”…
 • Försök att elda ljusen längre stunder åt gången, så att hela ytan varje gång blir smällt varje gång. Detta för att undvika sk “grottbilning” och att ljuset börjar rinna. Ju bredare diameter på ljusen desto längre bör ljuset vara tänd. Vid första tändningen är det alltid bra att elda ljuset under en längre stund!
 • Tänk på att inte elda ljusen för nära varandra eller för nära andra värmekällor som kaminer, element, eller andra ljus. Står ljusen för tätt påverkas de högre ljusen av de lägre och kommer att rinna. En bra regel är att inte ställa ljusen närmare varandra än ljusens diameter/bredd. Du kan även placera ljusen så att böjen på veken pekar utåt och bort från de andra ljusen.
 • Elda inte för stora ljus i för små lyktor. Dels kan lyktan spricka men fram för allt kommer det att bli för varmt för ljuset med rinnande ljus till följd. Tumregel är svårt med tanke på alla lyktors olika utseende men minst ljusets diameter/bredd till lyktans sidor. Är ni osäkra håll koll och börjar ljuset att rinna är ljuset för stort.
 • Undvik luftdrag. Ibland kan det vara svårt att veta var i ert hus det “drar” men det syns på ljuset då lågan fladdrar och kan då smälta ner mer på en sida och det kan börja rinna. Prova då att placera ljuset på ett annat ställe.
 • När ni tänder ljusen rekommenderar vi att ni använd finger eller annat lämpligt tillhygge för att putta till veken så att den förkolnade och således förbrukade delen lossnar. Nyp helst inte av veken med fingrarna då fett från fingrarna kan täppa till porer i veken där följden kan bli att veken inte brinner av som den bör.
 • Avlägsna vekesrester som faller ner i ljusmassan, annars kan dessa sugas in i veken och agera som en extra veke, vilket gör att lågan blir för stor och börjar rinna extremt mycket!
 • Blidas en sk “sotmussla”(som en boll längst ut på veken) så bör den avlägsnas. Med fördel om ljuset är släckt så att stearinet inte är flytande. Då faller inte vekesrester ner i det flytande stearinet och således lättare att ta bort. (Sotmusslan kan uppstå mer på färgade ljus och om ljusveken inte är avklippt, eller “trubbig” vi första användandet.)