Eldningstips

  • Kontrollera att veken är cirka en centimeter innan du tänder ljuset första gången. Om veken är längre så klipper du av den. Uteljus och Marschaller ca två centimeter!
  • Veken ska alltid vara böjd när ljuset brinner. Om den inte böjt sig efter cirka tio minuter kan du putta veken lite åt sidan. Brinner ljuset mer på ena sidan kan ni med fördel putta till veken (när det är tänt) åt det håll där det är mer stearin kvar.
  • Försök att elda ljusen längre stunder åt gången, helst ända ut till kanten för att undvika “grottbilning” och att ljuset börjar rinna. Ju bredare diameter på ljusen desto längre stunder.
  • Elda aldrig ljuset direkt på brännbart material och helst på ett fat. Att föredra är ett fat med kanter som kan samla upp rinnande stearin för att förhindra att det inte rinner ut på dukar, bord eller annat av värde
  • Tänk på att inte elda ljusen för nära andra värmekällor som kaminer, element, eller andra ljus. Står ljusen för tätt påverkas de högre ljusen av de lägre och kommer att rinna ymnigt! En bra regel är att inte ställa ljusen närmare varandra än ljusens diameter/bredd! (Se bild) Ni kan även försöka placera ljusen så att böjen på veken pekar utåt och bort från de andra ljusen.
  • Elda inte för stora ljus i för små lyktor! Dels kan lyktan spricka men fram för allt kommer det att bli för varmt för ljuset med ordentligt rinnande till följd. Tumregel är svårt med tanke på alla lyktors olika utseende men minst ljusets diameter/bredd till lyktans sidor. Är ni osäkra håll koll och börjar ljuset att rinna ordentligt mycket är det ett för stort ljus.
  • Akta ljusen för luftdrag. Ibland kan det vara svårt att veta var i ert hus det “drar” men det syns på ljuset då lågan fladdrar och kan då smälta ner mer på en sida och det kan börja rinna. Prova då att placera ljuset på ett annat ställe.
  • Varje gång ni tänder ljusen igen, använd finger eller annat lämpligt tillhygge och putta till veken så att den förkolnade och således förbrukade delen lossnar. Helst inte nypa av veken med fingrarna då fett från fingrarna kan täppa till porer i veken som får till följd att veken inte brinner av som den bör. Att klippa av veken är inte heller att rekommendera då för mycket, el för lite kan klippas bort.
  • Viktigt är att avlägsna vekesrester från ljuset, det kan annars ta eld och agera som en extra veke vilket medför